ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:

Agencja Artystyczna All-music z siedzibą w Zatorze

w celach podanych poniżej:

Zgadzam się* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji o

produktach i usługach związanych z działalnością artystyczną, koncertach, przedstawieniach, zajęciach muzycznych i innych ważnych dla mnie lub dla osób przeze mnie reprezentowanych jako rodzic/opiekun -informacji przekazanych przeze mnie w procesie obsługi, w tym:

Zgadzam się* na informowanie mnie o kończącym się terminie zapłaty za zajęcia,

Zgadzam się* na przypominanie mi o terminach płatności składki za zajęcia,

Zgadzam się* na oferowanie innych usług przez ww. administratora danych osobowych lub jego następców prawnych po planowanym przekształceniu lub jego partnerów w celach marketingowych lub promocyjnych.

Zgadzam się* na przesyłanie droga elektroniczną dokumentów sprzedażowych.

Wyrażam zgodę* na przesyłanie przez AGENCJĘ ALL-MUSIC z siedzibą w Zatorze informacji handlowej w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.)

Jednocześnie wyrażam* zgodę na otrzymywanie od:

AGENCJI ALL-MUSIC z siedzibą w Zatorze informacji handlowych w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody, poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).

Wybieram kontakt dla ww. zgód poprzez: rozmowę telefoniczną  (z nr tel.: 606 590 325, 795 199 956)*,

wiadomości e-mail (z adresów email: biuro@all-music.pl, kontakt@all-music.pl)*,

wiadomości SMS/MMS (z nr tel.: 606 590 325, 795 199 956)*

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie ww. administratora danych osobowych lub e-mailowe wysłane na adres: biuro@all-music.pl koniecznie z tematem wiadomości: „odwołanie zgody”. Możliwe jest także telefoniczne odwołanie zgody, które jednak ma prawo zostać potwierdzone w sposób pisemny przez administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości oświadczenie dot. prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania wszelkich praw wynikających zapisów artykułów 12 – 22 RODO, w tym ich przeglądania, poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody. Obowiązek mogę wykonać w siedzibie:

Agencja All-music

ul. Księcia Wacława 3, 32-640 Zator

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00.