Jesteś na stronie: https://www.all-music.pl.

Polityka prywatności:

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

F.H.U. Łukasz Jabcoń
Zator ul. Księcia Wacława 3
e-mail: biuro@all-music.pl
telefon: 606590325

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach

marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes – kontakt z klientem.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.